Băng Cản Nước PVC - Thanh Trương nởXem thêm

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

BENTONITE WATERSTOP NT – THANH TRƯƠNG NỞ (20MMX10MM)

43,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

HYPER WATER STOP – THANH TRƯƠNG NỞ (20MMX15MM)

50,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

HYPER WATER STOP – BĂNG CẢN NƯỚC (25MMX19MM)

60,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V250 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V250

125,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V150 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V150

53,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V200 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V200

71,000 

Nhận báo giá và tư vấn ngay!

TƯ VẤN KỸ THUẬTXem thêm