Sản Phẩm

Giảm giá!
1,800,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
550,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
350,000 
Giảm giá!
390,000 
Giảm giá!
1,200,000 
Giảm giá!
600,000 
Giảm giá!
180,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

BENTONITE WATERSTOP NT – THANH TRƯƠNG NỞ (20MMX10MM)

43,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

HYPER WATER STOP – THANH TRƯƠNG NỞ (20MMX15MM)

50,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

HYPER WATER STOP – BĂNG CẢN NƯỚC (25MMX19MM)

60,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V250 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V250

125,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V150 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V150

53,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V200 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V200

71,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP O 200 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC O 200

85,000 

Keo chống thấm

Chống thấm Antiwakote No.3

Nhận báo giá và tư vấn ngay!