Sản Phẩm

Giảm giá!
1,800,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
550,000 
Giảm giá!
Giảm giá!
400,000 
Giảm giá!
390,000 
Giảm giá!
1,200,000 
Giảm giá!
600,000 
Giảm giá!
180,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

BENTONITE WATERSTOP NT – THANH TRƯƠNG NỞ (20MMX10MM)

43,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

HYPER WATER STOP – THANH TRƯƠNG NỞ (20MMX15MM)

50,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

HYPER WATER STOP – BĂNG CẢN NƯỚC (25MMX19MM)

60,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V250 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V250

125,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V150 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V150

53,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP V200 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC V200

71,000 

BĂNG CẢN NƯỚC - THANH TRƯƠNG NỞ

PVC WATERSTOP O 200 – BĂNG CẢN NƯỚC PVC O 200

85,000 

Keo chống thấm

Chống thấm Antiwakote No.3

Nhận báo giá và tư vấn ngay!