ANTIWA EPOCEM 85 – VỮA TỰ SAN PHẲNG GỐC XI MĂNG EPOXY

Antiwa Epocem 85 là vữa  Epoxy tự san phẳng 3 thành phần tự san phẳng có thể rót do có thành phần nhựa epoxy cường độ cao và các cốt liệu đặc biệt. Sau khi trộn tạo thành vữa có thể tự chảy được. Được sử dụng cho những máy móc thiết bị nặng và điều kiện thi công khó, sửa chữa sàn bê tông bị rỗ, mài mòn, lồi lõm.