Chất đông cứng nhanh, Bịt rò rỉ Antiwa Sealer

80,000 

Chất đông cứng nhanh, bịt rò rỉ Antiwa Sealer là phụ gia xi măng đông cứng nhanh dạng lỏng, gốc nước không độc hại, không gâyô nhiễm môi trường và người.