Chất Tẩy Rỉ Sắt Thép ANTIWA TR05

400,000  350,000 

Hóa Chất Tẩy Rỉ sắt thép Antiwa TR05

Dung tich: 5 Lít, 10 Lít, 25 Lít

Màu : trong suốt