Chống thấm 2 thành phần Antiwakote No.5S

Antiwakote® – No.5S Là vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa tông để ngăn sự thấm nước.