Chống Thấm Sàn Gốc Bitum Antiwakote No.1

550,000 

Antiwakote® – No.1 Là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, 1 thành phần, thi công nguội.