Chống thấm Antiwakote No.3

Antiwakote® – No.3 Là màng lỏng chống thấm bitum polyme cải tiến gốc nước, 1 thành phần, thi công nguội.