Chống thấm không cần đục gạch đất nung, gạch tàu Antiwa 05 Lon 5 Lít

400,000 

Antiwa 05 Là hợp chất chống thấm vô hình gốc dầu, trong suốt không màu. Sử dụng chống thấm : gạch tàu, tường đứng, gạch đất nung chống thấm cho gỗ, thạch cao, sàn bê tông…
Bề mặt sau khi thi công kháng nước – trượt nước tuyệt đối.