Keo Epoxy AB 2 Thành Phần Dán ĐÁ, Gỗ, Sắt, Nhựa,…. EPOXY DS Bộ 2 Kg

220,000  210,000