Vữa rót không co ngót AntiwaGrout

180,000 

Antiwa Grout 

vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.